paketi_en

Oriental Rasul package

Whirpool, oriental sauna (ritual with fango and peeling) 60 min +

OP1
massage 30 min
39 €
OP2
massage 50 min
52 €

Classic sauna package

Whirlpool, turkish sauna (with peeling), Finnish sauna, bread sauna 120 min +

KP1
massage 30 min
40 €
KP2
massage 50 min
55 €

Hay sauna package

Whirlpool, hay sauna (ritual) 60 min +

SP1
massage 30 min
37 €
SP2
massage 50 min
50 €